فارسي

English

textile, carpet, machine made carpet, iran, middle east, mashhad, mashad, tehran, yarn, fiber, acrylic, silk, viscose, irannbc, namaaye, bartar, alireza, seddighi, www.irannbc.com, فرش, نگين, مشهد, ايران, تهران, الياف, نخ, آکريليک, ابريشم, ويسکوز